Goods which were produced in 1985

Mattel - Barbie - Rockers Dee Dee - season: 1985 - season: 1985

Mattel - Barbie - Barbie Beach Time Ken - season: 1985 - season: 1985