Goods which feature head sculpt Stars 'n Stripes Ken

Mattel - Barbie - Stars 'n Stripes Air Force Ken - head sculpt: Stars 'n Stripes Ken

Mattel - Barbie - Stars 'N Stripes Army Ken - head sculpt: Stars 'n Stripes Ken

Mattel - Barbie - Marine Corps Ken - head sculpt: Stars 'n Stripes Ken