Goods which feature head sculpt Skooter

Mattel - Barbie - Bendable Leg Skooter - Redhead - head sculpt: Skooter - season: 1966

Mattel - Barbie - Bendable Leg Skooter - Blonde - head sculpt: Skooter - season: 1966

Mattel - Barbie - Bendable Leg Skooter - Brunette - head sculpt: Skooter - season: 1966

Mattel - Barbie - Skooter Skipper's Friend - head sculpt: Skooter - season: 1963