Goods which feature head sculpt Secret Heart Ken

Mattel - Barbie - Rio de Janeiro - Ken - head sculpt: Secret Heart Ken

Mattel - Barbie - Surf City Ken - head sculpt: Secret Heart Ken

Mattel - Barbie - COCA-COLA Ken - head sculpt: Secret Heart Ken

Mattel - Barbie - My First Ken - head sculpt: Secret Heart Ken

Mattel - Barbie - Secret Hearts Ken - head sculpt: Secret Heart Ken